dinsdag 31 oktober 2023

Heer onze God, Uw Zoon Jezus Christus is de Goede Herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Wij danken U voor zijn liefdevolle woorden van wijsheid, en voor het sacrament van zijn Lichaam en Bloed dat ons het eeuwige leven binnenleidt. Wij bidden U vandaag dat vele jongeren in Kazachstan het Evangelie ontdekken, en dat deze ontmoeting met het Levende Woord hun leven verandert ten goede. Wij vragen Uw zegen voor de inwoners van Kazachstan op voorspraak van de zalige Miguel Tiu Imul, lekengelovige en echtgenoot, martelaar tijdens overheidsrepressie in Guatemala, door Christus onze Heer.