dinsdag 31 mei 2022

Getrouwe God, de Blijde Boodschap van Christus Jezus werkt als goede gist in de wereld, heilbrengend waar afgunst en onvrede heerst. Wij bidden U deze week voor Uw vervolgde Kerk in Pakistan. Wij bidden U dankbaar voor alle Pakistani’s van goede wil die opkomen voor het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun christelijke landgenoten. Wij vragen dat de inwoners van dit enorme land zich steeds meer richten op een leven in navolging van Uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, de heilige Johannes de Doper en de heilige Elisabeth, door Christus onze Heer.