God vol ontferming, Uw Zoon heeft gevraagd dat wij blijven bidden om arbeiders voor de grote oogst. Verhoor ons gebed en verleen dat jonge mannen in West-Afrika de moed opbrengen zich te melden bij de opleidingen tot priesterschap en diaconaat. Geef dat zij mogen toenemen in zuiverheid, kennis en geloof om zó als goede herders Uw volk te weiden. Door Christus onze Heer.