dinsdag 31 januari 2023

God van liefde, U bent de armen steeds nabij. Wij bidden U voor kinderen die opgroeien in Somalië, een land dat geteisterd wordt door geweld, religieuze beperkingen en onwetendheid. Wij vragen U dat deze jongens en meisjes genoeg gezond eten, goed onderwijs en toereikende medische zorg ontvangen. Geef dat zij Jezus Christus leren kennen, en als gelukkige en evenwichtige volwassenen bijdragen aan een vreedzame Somalische samenleving. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Martin Manuel, priester,  martelaar tijdens islamitische vervolgingen in Córdoba, door Christus onze Heer.