dinsdag 31 augustus 2021

Heilige en sterke God, Jezus Uw Gezalfde vraagt dat wij U telkens weer bidden om arbeiders voor de grote oogst. Wij bidden U daarom voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in de bisdommen van Indonesië. Geef onze zusters en broeders zuivere en bekwame mannen die hen willen begeleiden op hun levensweg. Geef dat zij vele jonge mensen bereiken die de Blijde Boodschap aannemen en de Kerk opbouwen met hun nieuw geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Paulinus van Trier, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.