Goede God, U bent de bron van het leven. Wij vragen U daarom om machthebbers, regeringsleiders en religieuze leiders in Israël en in de Palestijnse gebieden te raken met Uw machtige hand en hen te zegenen. Dat hun hart open gaat voor Uw liefde en dat zij met eerbied alle leven beschermen. Door Christus onze Heer.