Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus roept alle mensen tot Zijn hemelse Koninkrijk. Wij bidden U voor alle mensen die zich verzetten tegen de komst van Zijn Koninkrijk. Geef dat zij de roepstem van Uw Zoon steeds duidelijker horen en daar gehoor aan geven. Voor Christenen in Soedan die te lijden hebben onder intimidatie omwille van hun geloof. Voor de kerkelijke leiders in Soedan: om trouw aan hun roeping. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ignatius van Loyola, door Christus onze Heer.