God onze Vader, aan de armen en behoeftigen schenkt Gij hoop op betere tijden. Wij willen U vandaag speciaal bidden voor Uw Kerk in Laos, waar veel armoede is. Geef dat Uw Kerk daar zich gesteund weet door het gebed van haar broeders en zusters overal ter wereld. Geef dat zij mag groeien in aantal, alsook in geloof. Schenk haar wijze leiders, liefvolle weldoeners en bekwame verkondigers. Dat velen in Laos kennis mogen nemen van het Evangelie en zich bekeren tot Uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Bosco, door Christus onze Heer.