dinsdag 30 november 2021

Eeuwige God, door Jezus de Messias roept U alle mensen terug tot het waarachtige leven. Wij danken U voor de christelijke leraren en leraressen in China die, ondanks intimidatie van overheidswege, zich trouw wijden aan het onderwijzen van de jeugd. Geef dat zij over voldoende materiaal en energie beschikken om hun werk goed te kunnen doen, en dat zij daarbij vreugde ervaren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Andreas, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.