dinsdag 30 mei 2023

Heer onze God, U hebt Uw zorg voor alle mensen geopenbaard in Jezus, Uw Zoon en Gezalfde. Hij raakte zieken aan en genas hen met zijn liefde. Wij bidden U uit grote dank voor hen die zich toegewijd inzetten bij de verzorging van mensen in Oeganda die getroffen zijn door malaria. Voor onderzoekers, artsen, verplegers, vrijwilligers en voorlichters. Geef dat zij Uw steun ervaren bij hun werk, en dat zij hun arbeid steeds verrichten ter ere van U. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Matiya Mulumba, leek, martelaar tijdens vervolgingen in Oeganda, door Christus onze Heer.