dinsdag 30 maart 2021

God onze Vader, U verlangt dat jonge mensen kunnen uitgroeien tot de volle maat van Christus. In deze Goede Week bidden wij U daarom voor jonge mannen overal die wanhopig zijn omdat zij geen goede toekomst zien. Wij bidden U dat zij nuttig werk vinden dat eerlijk betaald wordt, dat zij een gezin liefdevol kunnen grootbrengen en vooral dat zij zich laten omarmen door Jezus Christus. Wij vertrouwen op Uw ontferming voor hen. Door Christus onze Heer.