Heer onze God, U bent de bron van al het leven. Wij bidden U vandaag voor alle vrouwen die zwanger zijn. Zegen hun moederschap, bescherm hun ongeboren kinderen en bied hun allen wat zij nodig hebben om uit te groeien tot de volle maat van Jezus Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige eerste martelaren van de Kerk van Rome, door Christus onze Heer.