dinsdag 30 januari 2024

Almachtige God, met zijn liefde en verrijzenis brak Jezus Messias de ketenen van de dood. Wij bidden U voor de Christenen in de Filipijnen, speciaal voor hen die het Evangelie uitdragen in woord en in daad. Mogen zij steeds weer met inspirerende woorden hun naasten raken en bemoedigen. Mogen velen van hun jonge landgenoten zich bekeren tot Jezus de Messias. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Zygmunt Pisarski, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.