dinsdag 30 april 2024

Eeuwige God, Gij hebt Uw volk Israël weggevoerd uit de slavernij van Farao naar de ware vrijheid. Wij bidden U in deze heilige Paastijd voor mensen in Venezuela die gevangen zitten vanwege hun geloof in de verrijzenis van Jezus Messias. Geef dat zij weten dat wij voor hen bidden en dat hun geloof hierdoor gesterkt wordt. Moge hun trouw aan Uw Zoon in hun liefde voor hun naasten voor allen een voorbeeld van waarachtig Christelijk geloof zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Amator van Córdoba, priester, martelaar tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.