Almachtige God, U verlangt veiligheid, vrede en vrijheid voor alle mensen. Wij bidden U voor de vluchtelingen uit Egypte die het slachtoffer zijn van mensenhandelaars. Geef hen hoop op een betere toekomst. Open de harten van hun vervolgers: dat zij zich bekeren van hun zelfzucht en het heilig Evangelie omarmen. Door Christus onze Heer.