God van liefde, U geneest allen die zich bekeren tot de Blijde Boodschap van Uw Zoon. Wij bidden U deze week speciaal voor alle bewoners van Bhutan en Nepal. Dat U hun ogen en oren opent voor het Evangelie en dat U hun hart raakt met Uw Woord van leven. Wij danken U voor alle geloofsverkondigers in deze landen. Bemoedig deze mannen en vrouwen, zegen hun werk en schenk hun de rust en geborgenheid om telkens weer op kracht te komen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Ghebre Michaël, martelaar, door Christus onze Heer.