Goede God, U wilt dat alle mensen in onderlinge saamhorigheid met elkaar kunnen leven. Wij bidden U daarom dat de Kerk een krachtig instrument wordt ter bevordering van de vrede en harmonie tussen de mensen in Rusland. Geef dat mensen in het licht van het Evangelie met elkaar in gesprek gaan, vriendschappen sluiten en bouwen aan een samenleving van gerechtigheid en vrede. Door Christus onze Heer.