dinsdag 3 mei 2022

Almachtige God, Uw Zoon Jezus Messias is de enige Weg naar het eeuwige leven. Geen Ander heiligt ons; geen Ander schenkt ons de vrijheid om Uw kind te zijn; geen Ander opent de deur naar ware wijsheid. Wij danken U voor zijn genezende woorden. Wij bidden U dat vele jonge mensen in Qatar kennis nemen van zijn Goede Boodschap, zijn uitnodiging ten leven omarmen en vervolgens het Evangelie uitdragen aan hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Ramon Oromí Sullá, priester en martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.