God onze Vader in de hemel, U verlangt dat jonge mensen kunnen uitgroeien tot de volle maat van Christus. Wij vragen daarom Uw zegen voor jongemannen in Tunesië die wanhopig zijn, omdat zij geen toekomst zien. Wij bidden U dat zij werk vinden dat eerlijk betaald wordt, dat zij een gezin liefdevol kunnen grootbrengen en vooral dat zij zich laten omarmen door Jezus Christus. Wij vertrouwen op Uw ontferming voor hen. Door Christus onze Heer.