dinsdag 3 januari 2023

Genadige God, U staat hen die lijden altijd nabij. Wij bidden U voor de slachtoffers van de verschillende natuurrampen van het afgelopen jaar. Geef hun de kracht om hun levens op te pakken en op te bouwen. Wij bidden U uit dank voor alle hulp die aangeboden is vanuit de mondiale gemeenschap: dat deze financiële en materiële middelen steeds goed worden ingezet ten behoeve van de wederopbouw van verwoeste levens en gebieden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Kuriakose Elias Chavara, door Christus onze Heer.