dinsdag 3 augustus 2021

Genadige God, Uw Woord en Uw Geest houden ons in leven en bieden ons toekomst. Wij danken U voor de Indiase religieuzen die de Blijde Boodschap van Jezus Christus uitdragen aan rechtelozen en armen in het Noordoosten van India. Wij vragen U: zegen deze broeders en zusters bij hun zendingswerk. Schenk hun steeds weer Uw heilige Geest, opdat hun arbeid vrucht mag dragen voor mensen van allerlei bevolkingsgroepen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Gaudentia van Rome, maagd en martelares, door Christus onze Heer.