dinsdag 29 november 2022 

Heer onze God, Uw liefdevolle ogen zien feilloos wat wij nodig hebben en U schenkt ons Uw zegen in overvloed. Wij bidden U vandaag voor de vele verborgen Christenen die wonen in Turkije. Dat zij ooit hun geloof in het openbaar kunnen vieren en belijden zonder angst voor geweld en intimidatie van overheidswege en van hun landgenoten. Schenk hun Uw Geest in moeilijke tijden en houd hen in leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Dionysius en de zalige Redemptus, martelaren tijdens de missie aan de inwoners van de Maleise archipel, door Christus onze Heer.