dinsdag 29 maart 2022

Almachtige God, hemel en de aarde verkondigen Uw heerlijkheid en goedheid. In deze boetetijd bidden wij U uit dank voor mensen in Egypte die medische zorg verlenen aan de allerarmsten. Voor artsen, verplegers en onderzoekers. Geef dat zij vreugde ervaren bij hun arbeid in dienst van hun naasten. Wij bidden U om de medewerking van de verschillende lokale overheden bij hun werk. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige John Hambley, priester en martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.