dinsdag 29 juni 2021

Heer onze God, de Kerkgemeenschap van Uw Zoon bevindt zich over de hele wereld. Uw kinderen stammen uit alle volkeren, rassen, talen en naties. Wij vragen U op dit hoogfeest om onze eenheid in Jezus Christus te behoeden en te zegenen. Schenk de ene, heilige katholieke en apostolische Kerk telkens opnieuw de heilige Geest opdat zij steeds meer instrument van Uw vrede en teken van Uw Koninkrijk moge worden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus en de heilige Paulus, apostelen en martelaren, door Christus onze Heer.