dinsdag 29 december 2020

Almachtige God, uw Koninkrijk is midden onder ons aanwezig en het ontkiemt en groeit juist daar waar het Evangelie wordt bestreden. Wij bidden U in deze Kersttijd voor alle verkondigers van Jezus Christus in landen waar dit gevaarlijk is. Wij vragen uw bijzondere bescherming voor bisschoppen die gevangen zitten omwille van hun verkondiging. Geef dat zij moed en geduld blijven tonen, en zó een bron van inspiratie zijn voor de gelovigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Thomas Becket, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.29