dinsdag 29 augustus 2023

Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus geneest met zijn grote liefde ons allen die gewond zijn door de zonde. Wij bidden U vandaag voor priesters in Mali die met grote voorzichtigheid moeten leven en werken. Dat zij de woorden vinden om velen te bereiken die tot nu toe de Blijde Boodschap niet kennen. Geef dat zij U dienen met een zuiverheid, met geduldige toewijding, en grootmoedige daden van naastenliefde. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, martelaar, door Christus onze Heer.