God onze Heer, Uw Koninkrijk is midden onder ons aanwezig. Het ontkiemt en groeit waar U dat wilt. Wij bidden U voor alle verkondigers van het Evangelie wereldwijd en vragen Uw bescherming bij hun belangrijke werk. Schenk hun moed en wijsheid en een groeiende liefde voor U en voor alle mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Thomas Becket, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.