Barmhartige God, U hebt Uw heilige Geest aan ons geschonken, de Trooster en de Helper. Wij willen U danken voor alle mensen die door U geroepen zijn om in stilte en eenzaamheid te getuigen van Uw liefde. Wij vragen U: geef Uw Kerk steeds weer nieuwe monniken, monialen, kluizenaars en kluizenaressen die in de verborgenheid willen bidden om Uw zegen voor onze wereld. Door Christus onze Heer.