Goede God, U wilt veiligheid, vrede en vrijheid voor alle mensen. Wij bidden U voor de vluchtelingen uit Irak die het slachtoffer zijn van mensenhandelaars. Geef hun hoop op een betere toekomst. Open de harten van hun vervolgers: dat zij zich bekeren van hun zelfzucht en bezield worden door Uw heilige Geest. Door Christus onze Heer.