God die ons geschapen heeft, Hemel en de aarde verkondigen Uw heerlijkheid. Wij bidden U op deze dinsdag voor onze zusters en broeders in Noord-Korea. Om gerechtigheid, vrijheid en vrede. Om veiligheid en gezondheid voor alle bewoners van dit land – speciaal voor de kinderen en ouderen. Om hoop en vertrouwen op een betere toekomst. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël, door Christus onze Heer.