Heer onze God, U bent een God die Uw liefde en barmhartigheid voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus de Christus. Wij vragen U: bevestig onze Paus en alle bisschoppen in het geloof. Schenk hun onderlinge eensgezindheid en een grote liefde voor de mensen. Bescherm hen tegen vervolging, geweld en kwaadsprekerij. En leg woorden van wijsheid en liefde in hun mond. Door Christus onze Heer.