Goede God, Uw Zoon heeft mensen moed ingesproken wanneer zij gegrepen werden door wanhoop. Wij vragen op deze dinsdag Uw zegen voor mannen en vrouwen overal die hun naasten steunen en dragen in zware tijden. Wij danken U voor de vele weldoeners van Kerk in Nood: geef dat hun gebed, inzet en giften veelvoudig vrucht dragen in de levens van hen die in nood verkeren, in het bijzonder voor Christenen die vervolgd worden. Door Christus onze Heer.