dinsdag 28 november 2023

Goede God, Jezus Christus Uw Zoon kwam in de wereld om aan armen en zieken heil en verlossing te brengen. Wij bidden U voor de kleine groep christenen in Soedan: mensen die lijden onder vervolging, onrecht en geweld. Geef dat de ogen van hun vervolgers opengaan voor het licht van de levende Christus, dat zij de waarheid van het Evangelie inzien, en deze heilstijding omarmen. Verlicht het hart van hen die de vrijheid van Christus nog niet kennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige James Thompson, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.