Heer onze goede God, Jezus Christus heeft aan het kruishout de gevallen mens met U verzoend. Wij vragen U in deze periode van bezinning, boetedoening en bekering, dat onze dagelijkse gebeden voor Uw Kerk in nood daadwerkelijk kracht schenken voor hen die vervolging, verdriet, angst en armoede kennen. Wij bidden U voor onze gebroken wereld en vragen Uw barmhartigheid en nabijheid voor allen die op U vertrouwen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Renée-Marie Dumont, echtgenote en martelares tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.