dinsdag 28 juni 2022

Genadige God, Uw welbeminde Zoon Jezus Christus bevrijdt ons uit onze zelfzucht en opent onze ogen voor de ware vrijheid. Wij vragen Uw zegen voor ons op onze levensweg. Dat wij een steeds dieper wordende inzicht krijgen in de mysteries van ons geloof en dat dit inzicht vrucht draagt in ons leven en voor onze wereld. Behoed ons voor het kwade en voor ziekte en doe ons groeien in liefde voor U en voor onze naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ireneüs, bisschop en martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.