Heer onze God, in Uw Zoon Jezus Christus schenkt Gij de mensheid ware heiligheid, vrede en gerechtigheid. Wij bidden U vandaag voor mannen en vrouwen in India die politieke, religieuze en financiële macht uitoefenen. Geef dat zij het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun landgenoten steeds nastreven. Open hun hart voor Uw Blijde Boodschap, opdat zij mogen groeien in christelijke wijsheid en in liefde voor U en voor hun naasten. Door Christus onze Heer.