dinsdag 28 februari 2023

Goede God, man en vrouw hebt Gij op de zesde dag geschapen naar Uw beeld en gelijkenis om vrij te zijn. Wij bidden U in deze Vastentijd om Uw zegen voor de vrouwen in Irak die met kleine daden van naastenliefde bouwen aan Uw Koninkrijk. Geef hun een betere toekomst, goede gezondheid en meer maatschappelijke kansen. Geef dat Iraakse vrouwen en hun gezinnen steeds meer gelegenheid krijgen om in vrijheid Jezus Christus te mogen volgen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Auguste Chapdelaine, priester-missionaris, martelaar tijdens vervolgingen in China, door Christus onze Heer.