Heer onze God, in godsvruchtige stilte, bezonnen wijsheid en vreedzame eenvoud openbaart zich Uw heerlijkheid. Wij willen U bidden voor de toekomst van alle inwoners van Syrië. Dat zij de genade, de middelen en de kracht ontvangen om samen te bouwen aan een samenleving waar recht, gerechtigheid en de vrede van Christus heersen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus Chanel, priester en martelaar, door Christus onze Heer.