Almachtige God, U bent de mensen die U oprecht aanroepen zeer nabij. Wij bidden U voor de allerarmsten in Pakistan, die ook lijden onder onrecht, vervuiling en onwetendheid. Verlicht hun hart met het licht van Uw Evangelie. Verlicht hun denken met de kennis van Uw Zoon. Verlicht hun leven met de liefde van Uw heilige Geest. Geef dat veel jongen Pakistani’s de Goede Boodschap durven omarmen en dat Uw Koninkrijk daardoor wortel schiet en opbloeit in de Pakistaanse samenleving. Door Christus onze Heer.