God van liefdevolle gerechtigheid, U geneest allen die het heil zoeken bij Uw Zoon. In Tanzania leven miljoenen jongeren die geen goede opleiding genieten. Wij vragen U dat zij toegang krijgen tot betere scholing. Wij vragen ook Uw zegen voor de vele broeders- en zusters-religieuzen die onderwijs geven in Tanzania. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Augustinus, door Christus onze Heer.