God van levenden, Gij hebt Uw Zoon Jezus Christus de macht gegeven om aan Uw rechterhand te heersen tot in eeuwigheid. Geef dat de rechters van onze wereld, speciaal in Jemen, Uw eigen gerechtigheid nastreven. Geef dat zij met toewijding en integriteit hun belangrijke ambt uitoefenen en Uw almacht altijd voor ogen houden. Door Christus onze Heer.