God onze Vader, U hebt Uw Zoon gezonden om heil te schenken aan allen die in Hem geloven. Over heel de wereld wonen miljoenen mensen die het Evangelie niet kennen. Wij vragen U in deze Veertigdagentijd om Uw zegen te geven aan de wereldwijde verkondiging van de Goede Boodschap. Dat velen geraakt mogen worden door de liefde van Christus, zich bekeren en op hun beurt de Boodschap van Christus verder uitdragen aan hun naasten. Door Christus onze Heer.