Goede God, U openbaart zich in Uw ene Kerk, de gemeenschap van de heiligen. Wij bidden U: zegen onze broeders en zusters in Turkije die vaak moeten leven met intimidatie omwille van hun geloof in Jezus Messias. Geef dat zij, met de hulp van Uw Geest die leven schenkt, stand houden en moedig blijven getuigen – ieder op eigen wijze – van Uw Zoon en zijn Kerk. Door Christus onze Heer.