Almachtige God, bron van wijsheid. Wij bidden U voor degelijk onderwijs en een goede vorming en toerusting voor kandidaten voor priesterschap en diaconaat in China. Schenk Uw rijke zegen aan de katholieke seminaries en onderwijsinstellingen in dit land: dat zij met moed, helderheid en liefde inzicht in de geloofsmysteries doorgeven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Thomas van Aquino, priester en kerkleraar, door Christus onze Heer.