dinsdag 27 september 2022

Goede God, Uw Zoon is bij ons tot het einde der tijden. Hij vraagt ons om te waken om de komst van Uw Koninkrijk te bespoedigen. Hij vraagt ons om de tekenen van de tijd te verstaan. Wij bidden U daarom voor alle inwoners van Indonesië. Open hun ogen, dat zij elkaar steeds meer herkennen als broeder en zuster; open hun oren voor het Levend Woord, Jezus Christus; open hun hart voor de gaven van Uw heilige Geest. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Florentinus de Kluizenaar, martelaar, door Christus onze Heer.