dinsdag 27 oktober 2020

Almachtige God, met zachtmoedigheid en geduld leidt Jezus Messias de mensheid naar de vrijheid van Uw Koninkrijk. Wij danken U vandaag voor het geloof van onze broeders en zusters in China, Hongkong en Macau. Geef dat zij trouw blijven aan het Evangelie en dat hun werken van liefdadigheid hun niet-christelijke landgenoten inspireren om Uw Gezalfde en Zijn Kerk te omarmen. Door Christus onze Heer.