dinsdag 27 juli 2021

Almachtige God, Uw Zoon Jezus Messias is gezeten aan Uw rechterhand als Koning. Wij bidden U voor mensen in Nigeria die zich – zelfs met geweld – verzetten tegen de komst van zijn Koninkrijk. Geef dat zij de uitnodiging van uw Zoon steeds duidelijker horen en de moed ontvangen daaraan gehoor te geven. Voor Christenen in het noorden van Nigeria die zo te lijden hebben onder intimidatie van terreurgroep Boko Haram. Voor de bisschoppen in Nigeria: om trouw aan hun roeping. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Titus Brandsma, priester en martelaar, door Christus onze Heer.