dinsdag 27 februari 2024

Almachtige God, U openbaart zich in Uw ene katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen. Wij bidden U in deze tijd van boete en bezinning: zegen alle mensen – speciaal de kinderen – die moeten leven in grote armoede, onwetendheid en vervuiling. Geef dat Uw Kerk zich ten volle inzet opdat deze onbedeelden de geestelijke en lichamelijk goederen ontvangen die nodig zijn om te groeien tot de volle maat van Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Mark Barkworth, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.