dinsdag 27 december 2022 

Genadige God, samen met Uw volk Israël, belijdt Uw ene en heilige Kerk dat U de enige bron van leven en heiligheid bent. Wij bidden U vandaag voor de evangelisatie van de volkeren. Dat velen de Blijde Boodschap van Jezus Messias horen, omarmen en uitdragen. Dat zij voortdurend het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun naasten voor ogen houden en meebouwen aan Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes, apostel en evangelist, door Christus onze Heer.