Eeuwige God, in het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hij is de deur aan wie allen worden uitgenodigd aan te kloppen. Hij is de weg die leidt naar U. Hij is de Goede Herder en het Lam dat wegdraagt de zonden van de wereld. Wij danken U voor Zijn komst in ons midden en verheugen ons op Zijn komst op het einde der tijden. Wij vragen U: blijf allen steeds nabij met Uw barmhartigheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes, apostel en evangelist, door Christus onze Heer.